Tervis

Tervistavale sportlikule ettevalmistusele lubatakse kõiki isikuid, kes soovivad tegeleda spordiga ja kellel ei ole meditsiinilisi vastunäidustusi (on olemas arsti kirjalik luba). Etapi kestus ei ole piiratud. Gruppides viiakse läbi kehakultuuri-tervistav ja kasvatustöö, mis on suunatud igakülgsele, eeskätt tervistava suunitlusega, füüsilisele ettevalmistusele ja ujumise tehnika põhitõdede omandamisele.

 

Ettevalmistamise põhiülesanded:

– tervise parandamine ja karastamine;

– füüsilise arengu puuduste kõrvaldamine;

– kõikide ujumisstiilide põhitõdede ja liigutusvilumuste laia ringi õpetamine;

– füüsiliste omaduste arendamine (vastupidavuse, nobeduse, kiiruse, jõu- ja koordinatsioonivõimaluste);

– püsikindla huvi, motivatsiooni kujundamine ujumisega tegelemiseks ja terveks eluviisiks;

– kõlbelis-eetiliste ja tahtejõuliste omaduste kasvatamine.