Rühmad

Ujumine, kui üks spordiklubi suundadest, hakkas arenema 1994 aastast alates. Antud momendil tegeleb klubi ujumisgruppides ujumisega ligi 800 last ja noorukit. Treeningud toimuvad 10 kogenud ja litsentseeritud treeneri juhendamisel. Vastuvõtt ujumissektsiooni toimub iga aasta septembri alguses. Grupid moodustatakse sõltuvalt vanusest, ujumisoskusest ja sportijate eesmärkidest.

 

Gruppide liigitus:

– algõpetuse grupid

– sportliku ettevalmistuse grupid

– spordigrupp lastele

– spordigrupp noorukitele

– juunioride koondvõistkond

– spordimeisterlikkuse grupp

– tervisespordi grupid.

 

Viimastel aastatel on klubi ujumise suund näidanud ennast ühena kõige tugevamate hulgast Eestis. Oma olemasolu aja jooksul on klubi treenerite poolt ette valmistatud suur hulk Eesti tšempione ja rekordipüstitajaid, rahvusvaheliste võistluste auhinnasaajaid.  Samuti on vaja ära märkida korraga kahe meie klubi esindaja, Aleksander Baldini ja Elena Petrova, osavõtt 2004. aasta Ateena olümpiamängudest.